Stole

Stolene i denne kategori er brugte og istandsatte stole, medmindre andet er angivet.

Vi har et begrænset parti af de enkelte stole og antallet af stole varierer fra 1 og opefter.

 

Har du spørgsmål til nogle af stolene, er vi klar til at hjælpe.